suw

16 tekstów – auto­rem jest suw.

czy człowiek pot­ra­fi na­wet prawdą kłamać ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 14:43

cztery w jednym...

Uwaga
ciem­na dro­ga do Niego krótka
zim­na wręcz lodowata
niebezpieczna
po omac­ku mi­jasz in­nych ludzi
widzisz ich tu ?
chwi­la ?
czy ktoś nas tu trzy­ma ?
ot­chłań ma­rione­tek, nas.
świat
zmusza człowieka do zmusza­nia człowieka
ku­kieł sznur­ki pociągane
jest
źle, ro­le do ludzi dobierane
lichwa [...] — czytaj całość

wiersz • 23 czerwca 2012, 17:53

Kropla

Krop­le płyną, spa­dają czy lecą
Krop­le deszczu, łez czy wódki
Krop­le kwaśne, słone czy gorzkie
Krop­le let­nie, smut­ne, czy ra­dos­ne
Ni­by tyl­ko wo­da a ciała i świata większościowa budowa
Ni­by tyl­ko ma­leńka kro­pel­ka a ol­brzy­mie ma [...] — czytaj całość

wiersz • 22 czerwca 2012, 01:02

cisza
kocham ją bo nie słyszę in­nych, niena­widzę bo słyszę siebie. 

myśl • 19 czerwca 2012, 13:15

może po­win­niśmy zos­tać niemi
śle­pi i głusi by w końcu poznać
smak włas­nej duszy ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 kwietnia 2011, 20:03

uśmie­chem ra­duje się ciało , łza­mi dusza :) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 września 2010, 11:06

Gdy jed­nak oso­ba mówi prawdę dru­ga mu­si kłamać , ja nies­te­ty mówiłem prawdę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 września 2010, 20:43

Coś mi oczy zasłania, powieki
a na nich no­wy film no­wa ro­la do zag­ra­nia
odeg­ra­nia Wiel­kiego Pa­na,Zim­ne­go drania
a może bieda­ka co po uli­cach się słania
Mo­ja głowa wol­na od za­mar­twiania
w moim świecie każda ro­la
jest szczęśliwą do odegrania 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 lipca 2010, 16:30

Nie ot­wierające się us­ta są przyczyną win­ny , mil­cze­nie gor­sze od krzy­ku , spokój gor­szy od bólu , wi­tam w świecie królów, gdzie każdy z osob­na żyje wśród wy­sokich murów. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 lipca 2010, 15:01

Można mówić mil­cząc ale i mil­czeć mówiąc 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 lipca 2010, 11:36
suw

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

suw

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 czerwca 2012, 13:18suw wy­powie­dział się w wątku Konkurs: no­wa naz­wa dla [...]